Τροποποίηση Eισόδων Eξόδων στο GMC 67


Το GMC 67 έχει συνολικά 13 ports.
Τα Port1 μέχρι Port6 είναι εκ κατασκευής είσοδοι με αντίσταση Pull-up οι οποίες ενεργοποιούνται όταν πάνε 0 volt.
Τα Port7 μέχρι Port13 είναι εκ κατασκευής έξοδοι (open collector).


Για να αλλάξει η λειτουργία των ports πρέπει να γίνουν αλλαγές στον προγραμματισμό, υπάρχουν περιπτώσεις που χρειαζόμαστε και αλλαγές στο κύκλωμα.

Οι ποιο συνηθισμένες αλλαγές γίνονται βραχυκυκλώνοντας και απομονώνοντας τα pad που υπάρχουν.
Βραχυκυκλώνουμε με ένα μικρό κολλητήρι με ψιλή μύτη και λίγη κόλληση. Απομονώνουμε αφαιρώντας την κόλληση με μια τραβηχτή κίνηση του κολλητηριού το οποίο πρέπει να έχει καθαρή μύτη.
Το pad4 είναι προ-βραχυκυκλωμένο με χαλκό και το απομονώνουμε κόβοντας τον χαλκό με ένα νυστέρι.

 

Αλλαγή πολικότητας εισόδου

Για να κάνουμε μια είσοδο να ενεργοποιείται με (+) πρέπει να να μετατρέψουμε τις αντιστάσεις σε pull-down. Για να γίνει αυτό απομονώνουμε το pad4 και βραχυκυκλώνουμε το pad5

 

Σύνδεση ψηφιακού αισθητήριου θερμοκρασίας

Τα Port1 μέχρι Port13 μπορούν να γίνουν είσοδοι για ψηφιακό αισθητήριο θερμοκρασίας, για να γίνει αυτό βραχυκυκλώνουμε με λίγη κόλληση τα pads 2 και 3 για τα Port1 μέχρι Port6. Για να γίνει το ίδιο στα Port7 μέχρι Port13 κολλάμε μια αντίσταση 560 Ω στα σημεία Β και D και μια αντίσταση 12 Ω στα σημεία Α και D. (το D έχει δυο τρύπες).

 

Μετατροπή εισόδου σε αναλογική

Τα Port1 έως Port6 μπορούν να γίνουν αναλογικοί είσοδοι. για να γίνει αυτό βραχυκυκλώνουμε με λίγη κόλληση το pad1 και απομονώνουμε το pad4. .

 

Μετατροπή εξόδου σε είσοδο

Για να μετατρέψουμε μια έξοδο σε είσοδο που ενεργοποιείται όταν πάει (-) 0 volt πρέπει στο αντίστοιχο Port:
Α). Να κόψουμε το Ε.
Β). Να συνδέσουμε μια αντίσταση 220 ΚΩ στα σημεία Α και D.
Γ). Να συνδέσουμε μια αντίσταση 10 ΚΩ στα σημεία Β και D.
Εάν θέλουμε η είσοδος να ενεργοποιείται με (+) πρέπει αντί του παραπάνω (Γ) να:
Γ). Να συνδέσουμε μια αντίσταση 10 ΚΩ στα σημεία C και D.

 

modificationaΣχήμα1 (Modification Port)

 

Ήχος στο GMC 67


Στο GMC 67 μπορούμε να συνδέσουμε μικρόφωνο ή και ενισχυτή με μεγάφωνο, τότε μπορούμε να ακούμε τι γίνεται στον χώρο ή να κάνουμε αναγγελία από μακριά ή να έχουμε ανοικτή επικοινωνία με τα άτομα που είναι στον χώρο.

Η λειτουργία αυτή είναι προαιρετική και πρέπει να καθορίζεται με την παραγγελία της συσκευής.

 

Σύνδεση μικροφώνου

Συνδέουμε ένα πυκνωτικό μικρόφωνο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο 2+μπλενταζ όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 2. Η σύνδεση γίνεται στο αντίστοιχο τριπλό βύσμα στη κάρτα της συσκευής. Το (-) του μικροφώνου είναι αυτό που συνδέεται με το κέλυφος του (κοίτα φωτογραφία).

 

Σύνδεση μεγαφώνου

Α). Να τοποθετήσουμε τον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή 1uF 16V στην θέση που δείχνει το σχέδιο και να απομονώνουμε το pad Α στην κάτω μεριά της κάρτας.
Β). Να τοποθετήσουμε τα εξαρτήματα που είναι μέσα στο τετράγωνο πλαίσιο (για έξοδο LINE) ή να τοποθετήσουμε το καλώδιο W (για απ'ευθείας έξοδο LINE χωρίς προενίσχυση).
Η έξοδος για σύνδεση του ενισχυτή θα είναι στο Port13 το οποίο παύει πλέον να λειτουργεί σαν έξοδος 7.

 

modificationbΣχήμα2 (Ήχος στο GMC 67, PCB Version 14.01)