Ηλεκτρονικές συσκευές

GMC 67

Σύστημα τηλεχειρισμού, τηλεειδοποίησης και αυτοματισμών μέσω του δικτύου GSM. Εσείς στέλνετε εντολές στο GMC-67 με το κινητό σας και το GMC-67 σας στέλνει ειδοποιήσεις στο κινητό . .

Έχει 6 εισόδους που δέχονται λογικά σήματα, διακόπτες, αναλογικά σήματα, αισθητήρια θερμοκρασίας και υγρασίας και πολλά άλλα.
Έχει 7 εξόδους που οδηγούν relay, ενδείξεις, εισόδους PLC και άλλα φορτία.

ReCT-4

Δίνει την δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα, τηλέφωνα σε ασανσέρ και πολλά άλλα..

Ιδανικό σαν εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας συστημάτων ασφαλείας.
Έχει επίσης εισόδους και εξόδους για τηλεχειρισμούς μέσω μηνυμάτων SMS.

Yacht Guard

Πλήρες σύστημα ασφαλείας και ελέγχου για σκάφος, Έχει GPS για καταγραφή πορείας σε χάρτες και ειδοποίηση για απομάκρυνση απο τη θέση του (geofence). .

Ενεργοποίηση σειρήνας και αποστολή SMS σε περίπτωση παραβίασης.
Ειδοποίηση σε βομβητη και αποστολή SMS για τάση μπαταριών, σεντίνες, θερμοκρασίας ψυγείου και άλλα.

MD-22

Συσκευή σήμανσης άμεσης ανάγκης για λουτρό ξενοδοχείων .

Χρησιμοποιεί το δίκτυο των τηλεφώνων των δωματίων και δεν απαιτεί την εγκατάσταση νέου δικτύου καλωδίων.
Όταν ενεργοποιηθεί το αλαρμ λουτρού τότε το MD-22 κάνει μια κλήση και ειδοποιεί την reception ή την ειδική συσκευή T-alert.

Για οδηγίες νέων και παλαιοτέρων μοντέλων  σε μορφή PDF ή  DOC πιεστέ ΕΔΩ.  Για online οδηγίες πιεστέ ΕΔΩ.